Green Wind Expedition logotype.

Green Wind – med vinden för klimatet

Snowkita över Svalbard visade sig mer riskfyllt än någon kunde ana. Boven i dramat är klimatförändringarna.

Ingen har tidigare lyckats genomkorsa Svalbard med en snowkite. Miljön har helt enkelt ansetts som för ogästvänlig och riskfylld för ett sådant äventyr. Men så bestämde sig fem norrmän för att anta utmaningen och göra verklighet av sin dröm. Men deras planer skulle komma att ändras…

Green Wind – mer än bara ett äventyr

Den ursprungliga planen gick ut på att korsa Svalbard med snowkites med vinden som drivkraft. Noggrann planering och träning på plats skulle vara tillräckligt för att kunna genomföra utmaningen. Så var det i alla fall tänkt. Men allt eftersom planeringen fortskred stötte deltagarna på oväntade problem. Kända färdvägar var plötsligt inte längre farbara. Eller så försvann de helt och hållet! Svalbard ändrade utseende i oroväckande takt.

Vad var det som pågick?

Efterforskningar visade att boven i dramat var de snabbt stigande temperaturerna i Arktis. Omfattande klimatförändringar har medfört att enorma områden snabbt förändrats. Annars välkända leder har blivit osäkra eller t o m farliga att färdas på. Temperaturen i Arktis ökar nämligen dubbelt så snabbt jämfört med andra platser på jorden. Vilket leder till att kända landmärken förändras och att glaciärer försvinner med en oroväckande hastighet.

Ändrade planer

Green Wind expeditionens deltagare insåg att något måste göras för att uppmärksamma problemet. Projektet utökades till att också omfatta de ökande klimatförändringarna i Arktis. Bland annat ska en dokumentärfilm produceras för att visa på de snabbt förändrade livsvillkoren för djur och människor på Svalbard. Äventyret står förstås fortfarande i centrum, men nu spelar förvandlingen av naturen en mer framträdande roll.

Den 6 april är det dags…

Glaciärträning ingår i förberedelserna.

Gruppen utforskar arktis klimatförändringar.

Klimatet i Arktis förändras dubbelt så snabbt.

Norrsken över Svalbard. Projektet syftar bl a till att undersöka klimatförändringarna.

Svalbard bjuder på hisnande upplevelser, men naturen förändras i snabb takt.